Menu  Hlavná stránka  Projekty  Program  Aktivity
 Na stiahnutie  Zmluvy  Kontakty  Polski

17.09.2020
Pozrite si certifikát, ktorý obdrží každý účastník projektu Rozvoj včelárstva s podporou celoživotného vzdelávania kliknutím na tento odkaz

05.09.2020
Pozývame vás na záverečnú konferenciu projektu Rozvoj včelárstva s podporou celoživotného vzdelávania. Termín záverečnej konferencie je v Nedeľu, 20.09.2020 v Obecnom úrade Nižná Polianka, okres Bardejov. Program a pozvánku si môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz

24.08.2020
Dňa 23.08.2020 sa konala prednáška Význam včelárskych spolkov a právne predpisy súvisiace so včelárstvom, fotografie z prednášky si môžete pozriet v galérii na tomto odkaze.


03.08.2020
Ondava pre život n. o., Vás touto cestou pozýva na odbornú exkurziu č. 2, ktorá sa uskutoční dňa 08. 08. 2020 – 09. 08. 2020
Aktivita je realizovaná v rámci projektu s názvom „Rozvoj včelárstva s podporou celoživotného vzdelávania“/ „Rozwój pszczelarstwa przy wsparciu uczenia sie przez cale zice
Harmonogram si môžte stiahnúť kliknutím na tento odkaz.

28.07.2020
Ondava pre život n. o., Vás touto cestou pozýva na odbornú exkurziu č. 1, ktorá sa uskutoční dňa 01. 08. 2020 – 02. 08. 2020
Aktivita je realizovaná v rámci projektu s názvom „Rozvoj včelárstva s podporou celoživotného vzdelávania“/ „Rozwój pszczelarstwa przy wsparciu uczenia sie przez cale zice
Harmonogram si môžte stiahnúť kliknutím na tento odkaz.

27.07.2020
Dňa 26.07.2020 sa konala prednáška Spracovanie medu a včelích produktov (Ing. Gabriel Nemčík), fotografie z prednášky si môžete pozriet v galérii na tomto odkaze.


30.06.2020
Dňa 28.06.2020 sa konala prednáška Chov včiel a technológia včelárenia (Michal Vinc), fotografie z prednášky si môžete pozriet v galérii na tomto odkaze.


17.06.2020
Dňa 14.06.2020 sa konala prednáška Začínajúci včelári (Ing. Gabriel Nemčík), fotografie z prednášky si môžete pozriet v galérii na tomto odkaze.


05.06.2020
V júni opäť štartujeme. Pokračujeme v seminároch podľa priloženého harmonogramu. Tešíme sa na Vašu účasť. Zároveň pripravujeme exkurzie v najbližšom čase v priebehu leta s poľským partnerom, takže sledujte náš web.

11.05.2020
Dovoľujeme si Vás informovať, že exkurzie do Poľska plánujeme realizovať v priebehu leta 2020 po dohode s poľskými partnermi, pričom presný program a termín bude zverejnený v spolupráci s poľskými partnermi podľa aktuálnej situácie v dôsledku pandémie COVID 19. Ďakujeme za pochopenie.

Realizačný tím projektu
tel. kontakt 0905668567
19.03.2020
V nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na Slovensku, ktorú vyhlásila vláda Slovenskej republiky dňa 12.3.2020 a zároveň s núdzovým stavom pre oblasť zdravotníctva, ktorý vyhlásila vláda Slovenskej republiky dňa 15.3.2020 v reakcii na šíriace sa ochorenie COVID-19 (koronavírus) a v súvislosti s aktuálnou pandemickou hrozbou a jej negatívnym vplyvom na realizáciu projektov v rámci Programu Interreg Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 informujeme, že Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so všetkými partnermi (Riadiaci orgán, Národný orgán, Spoločný technický sekretariát, partneri strešných projektov), ktorí sú zapojení do implementácie Programu, bude pri hodnotení realizácie projektov prihliadať na výnimočné a nepredvídateľné okolnosti spôsobené vyššie uvedeným stavom.
V náväznosti na uvedené skutočnosti Vám oznamujeme, že aktivity plánované v súvislosti s realizáciou projektu Rozvoj včelárstva s podporou celoživotného vzdelávania/ Rozwój pszczelarstwa przy wsparciu uczenia się przez całe życie nebudú realizované v plánovanom termíne.
O nových termínoch Vás budeme vopred informovať.

Realizačný tím projektu
tel. kontakt 0905668567

22.02.2020
V rámci projektu sme pripravili odborné školenie Význam včely medonostnej pre prírodu a človeka. História a vývoj včelárstva u nás a vo svete, ktoré začína 1.marca 2020.
Pozvánku si môžete stiahnút kliknutím na tento odkaz.

19.02.2020
V rámci projektu sme pripravili kurz pre začínajúcich včelárov, ktorý začína 1.marca 2020.
Kurz pozostáva zo šiestich školení, ktoré budú konať v zasadačke Obecného úradu v Nižnej Polianke, so začiatkom vždy o 9.00.
Témy a harmonogram jednotlivých školení nájdete tu, rovnako ako dotazník, ktorý bude po vyplnení a zaslaní na adresu vcely@ondavaprezivot.sk slúžiť zároveň ako Vaša prihláška na celý kurz.

10.02.2020
Pozývame vás na úvodnú konferenciu projektu Rozvoj včelárstva s podporou celoživotného vzdelávania. Termín úvodnej konferencie je v Pondelok, 24.02.2020 v zasadačke Obecného úradu Nižná Polianka, okres Bardejov. Program a pozvánku si môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz