Rozvoj včelárstva s podporou celoživotného vzdelávania
Menu  Hlavná stránka  Projekty  Program  Aktivity
 Na stiahnutie  Zmluvy  Kontakty  Polski


Kontaktujte nás


MENO PRIEZVISKO FUNKCIA TEL.ČÍSLO
Vladimír Jenčurák štatutár 0905668567
Michal Jenčurák projektový manažér 0905668567
Viera Dujakovičová finančný manažér 0911749598

alebo formulárom: